гр.Несебър

ул. „Иван Вазов“ 37

Хотел – телефони за резервация:0554 4 52 25

факс:0554 4 52 26

Ресторант: 0554 4 2605